Liker du å lese høyt? Har du litt ledig tid? Da kan du gi en gave som virkelig betyr noe!

Hva er leseombud? Et leseombud leser for noen som sliter med å lese selv. Det kan for eksempel være mennesker som er eldre, har demens, utviklingshemming, eller folk som er innsatt i fengsel eller som kan lite norsk.

Noen leseombud er ansatt ved institusjonen der de leser. Andre er frivillige som kommer på besøk. Som leseombud får du en startpakke fra Leser søker bok med lesetips. De fleste leseombudene leser til fast tid hver uke.

Som leseombud gir du gode opplevelser til mennesker som ellers kanskje får for lite inspirasjon, innspill og opplevelser. Lesestunden kan gi rom for de viktige samtalene, både for deg og for den du leser for.

Les mer: http://lesersokerbok.no/leseombud/

Vil du bli leseombud, eller ønsker mer informasjon, kontakt Randaberg folkebibliotek; Tlf: 51411180, epost: biblioteket@randaberg.kommune.no

 

Translate »