I anledning Bokåret 2019 har vi valgt å fokusere på de aller yngste leserne gjennom prosjektet «Med bøker fra livets begynnelse». Derfor tilbyr vi flere arrangementer for de yngste gjennom høsten, og spesielt i uke 39 hvor fokus er på familier hjemme i barselpermisjon.

 

 

Hvorfor skal vi lese bøker sammen med små barn?

1.okt 2019 kl. 10:30-11:30

Er det mulig å lese bøker sammen med en liten baby? Og har det noen hensikt? Hvordan formidler vi bøker til disse aller yngste leserne?

Førsteamanuensis Monica Mitchell fra Lesesenteret i Stavanger forteller oss om hva som er fint med å starte tidlig med litteraturformidlingen, og hvorfor det er viktig. Foredraget er lagt opp for foreldre som er hjemme i barselpermisjon. Vi innreder rommet med tumleplass og leker for de små, stoler og sofa, puter på golvet, slik at det skal være mulig for flest mulig å få med seg foredraget.

 

Musikk fra livets begynnelse

2.okt 2019 kl. 10:00 og 12:00

3.okt 2019 kl. 12:00

Denne uka tilbyr vi tre forskjellige musikkstunder for de aller yngste og foreldrene deres. Dette er et tilbud for familier som er hjemme i barselpermisjon, og er forbeholdt denne aldersgruppa. Musikk- og dramapedagog Kristine Helgeland Mosdøl leder gruppene.Hun har vært flere ganger før i Randaberg, og hun har lang fartstid med Barnas kulturverksted i Stavanger.

 

 Arrangementene denne uka er en del av Bokåret 2019, og vårt prosjekt «Med bøker fra livets begynnelse» er støttet av Nasjonalbiblioteket. Målgruppe for prosjektet er foreldre med småbarn som er hjemme i barselpermisjon. Det vil bli flere arrangementer for de aller yngste leserne og foreldrene deres, i denne uka og utover høsten. 

Gaven

30. nov kl. 13:00

Hva er mest spennende? Emballasjen, eller det som er inni?

Teaterlek med Line Husa og Lydia Lapidus for barn fra 0 – 2 år.

Forestillingen er støttet av Nasjonalbiblioteket/Bokåret 2019 og er en del av prosjektet vårt «Med bøker fra livets begynnelse».

 

Følg hos her mer informasjon:

https://www.facebook.com/biblioteket/

Vi samarbeider med Helsestasjonen i Randaberg kommune. Bokstart blir en videreføring av dette arbeidet. Det blir et prosjekt med litteraturformidling i samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek, og tar utgangspunkt i 18 måneders kontrollen på helsestasjonen. Foreningen !les er vår inspirasjon og samarbeidspartner i dette prosjektet.

 

 

Translate »