Kalender

jan
24
ons
Bokprat: Sild og salighet
jan 24@17:30

Sild og salighet – en fortellerforestilling av og med Ivar Nygaard 

Stavanger anno 1842 og stiftelsen av Norsk Misjonselskap.
Gjennom Ivar Nygaards fortellinger og resitasjon av vektersang og
salmer møter du tiden, byen, luktene, lydene,Tobias og Guri.

 

OM SILD OG SALIGHET

Stavanger våren 1842. Tobias Finckelsen Udland kom til byen for å gå på Misjonsskolen som en av de tre første elevene. I reisevesken hadde han med seg innbydelsen til å stifte Det Norske Misjonsselskap. Det ble en hektisk vår og sommer for Tobias og Guri Messing. Hun var John Haugvaldstads husholderske. De skulle gjøre alt klart til stiftelsesmøtet…og fikk etter hvert et godt øye til hverandre.

Ivar Nygaard tar med publikum inn i et tidsbilde av Stavanger og Norge. Gjennom fortellinger og resitasjon av vektersang og salmer portretterer Ivar tiden, byen, menneskene, luktene og lydene. Ivar undrer seg over hvordan det hele gikk til og hvilken betydning det har hatt for ham, for hans helter og for samfunnet for øvrig.

Historien er basert på dokumenter fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID Stavanger og litteratur om misjonsbevegelsen og om Stavanger i 1842. Spesielt to dokumenter er viktige: referatet fra stiftelsesmøtet og Tobias Finckelsen Udlands søknad om å bli elev ved Misjonsskolen som ble stiftet samtidig.

“Sild og salighet” handler om den norske misjonens spede begynnelse. Etableringen av misjonsforeninger, og andre foreninger som f.eks. avholdsforeninger, skytterlag og  språkforeninger i første halvdel av 1800 tallet er en veldig viktig del i skapelsen av det norske demokratiet. Foreningene fungerte som «demokratiskoler» for bønder og arbeidere som tok plass i kommunestyrer og storting og avløste embetsmannsstaten mot slutten av århundret.

Ivar Nygaard har funnet noen personer og hendelser som har berørt ham. Fortellingen er ingen vekkelse eller preken, men ett forteller- og kunstnerblikk bakover i vår kulturhistorie.

feb
7
ons
Bokprat: Min fortelling-min stemme
feb 7@17:30

Syv kvinner fra ulike deler av verden forteller fra sine liv. De har kommet hit av forskjellige grunner. Noen alene, noen med familie.

Noen av politiske årsaker, andre av personlige grunner. I denne forestillingen forteller de på norsk om betydningfulle opplevelser og viktige vendepunkt på livsveien.

Konsept og regi: Nina Næsheim og Hilde Blesvik

Fortellere: Oriana, Rania, Liza, Olga, Herout, Aniliza, Nina.

Harpespiller: Diana Emese Gàl

 

Translate »