Randaberg folkebibliotek er åpent som normalt men med visse restriksjoner.

  • Bruk håndsprit. Dispensere finnes ved inngang, ved utlånsautomat og på skrankene.
  • Hold minst to meter avstand til andre.
  • Vi oppfordrer besøkende om å bruke maske.
  • Vi minner om innleveringsluka vår på baksiden av biblioteket
  • Redusert tilgjengelighet til bruk av bibliotekets PCer

Følg oss på nett og sosiale medier for oppdatert informasjon. Endringer kan skje raskt.

Vi oppfordrer våre brukere til å lese hygienerådene gitt av Folkehelseinstituttet og følge disse når du ferdes ute blant folk.

Randaberg folkebibliotek følger de generelle rådene gitt av lokale og nasjonale helsemyndigheter i forbindelse med utbredelsen av Koronaviruset. Følg med på våre internettsider og vår facebookside for oppdateringer og eventuelle endringer i bibliotekets tilbud.

Oppdatert informasjon fra Randaberg kommune.

 

VIRUS: Bildet viser en illustrasjon av koronaviruset – også kalt wuhanviruset og SARS-CoV-2.
Foto: Alissa Eckert / Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (CDC)

Translate »