Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Biblioteket samler inn og bruker personopplysninger. Vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, også de som ikke er sensitive. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Biblioteket, ved Biblioteksjefen, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.

Versjoner

Dette er versjon 2.2 av personvernerklæringen. Den ble publisert på randaberg-folkebibliotek.no/nb/personvern den 16.05.2024.

Hvem deler vi våre opplysninger med?

Personopplysningene dine vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte som trenger å se dem for å kunne utføre sine funksjoner på biblioteket som gjelder tjenestene du har bedt om eller har avtalt å bruke. Biblioteket benytter seg av tredjepartsleverandører til å utføre enkelte funksjoner eller for å tilby enkelte tjenester på våre vegne. Biblioteket har inngått databehandleravtaler med alle sine databehandlere for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på riktig måte.

Nettsider og app

Informasjonskapsler (cookies) og webstatistikk

Nettsidene er utviklet av Biblioteksentralen i samarbeid med biblioteket. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Biblioteksentralen bruker ikke cookies til å generere statistikk. Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Nettsidene benytter Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysninger om besøkende på våre nettsider. Plausible benytter ikke informasjonskapsler og all data om besøkende er anonymiserte.

Appen Biblioteket er utviklet av Redia og bruker Google Analytics som analyseverktøy. Det benyttes ikke cookies i appen.

Sikkert nettsted

Biblioteksentralen benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjon mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet skjer på en sikker måte.

Eksterne lenker

Biblioteket er ikke ansvarlig for personvern på direktekoblinger utenfor bibliotekets nettsider.

Personopplysninger som samles inn

Følgende data behandles:

  • Navn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato og telefonnummer
  • Innloggingsopplysninger
  • Aktive lån, reservasjoner
  • Lånehistorikk, hvis det er gitt samtykke til dette
  • Utestående gebyr og titler knyttet til gebyr
  • Meldingspreferanser
  • Titler i huskeliste

Mine sider / biblioteksystem

Innlogging på Mine sider / Mappa mi baserer seg på data fra bibliotekets kjernesystem. Personvernerklæring for dette finner du her.

Annen relevant informasjon

Personvernerklæring – Randaberg folkebibliotek

Randaberg folkebibliotek behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du:

* blir låner

* besøker denne nettsiden

* bruker «Mine sider» eller benytter andre av våre tilbud (for eksempel meråpent bibliotek).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Randaberg folkebibliotek ved biblioteksjef er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med personvernombudet i kommunen: personvernombud@randaberg.kommune.no.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet er å gi deg tilgang til bibliotekets tjenester. Du trenger ikke å være registrert som låner hos oss for å lese aviser, treffe andre, bruke datamaskiner eller for å bla i samlingen vår. Ønsker du imidlertid å bruke andre tjenester, for eksempel låne hjem våre medier, må du skaffe deg et lånekort. Det får du ved å frivillig registrere deg som låner i biblioteksystemet vårt, Bibliofil.

Formålet med kameraovervåking

I forbindelse med våre utvidete, ubetjente åpningstider, et såkalt meråpent bibliotek, bruker vi kameraovervåking.

Den tjener som et sikkerhetstiltak for bibliotekbesøkere og -ansatte mot kriminalitet og oppførsel som kan påvirke liv og helse. Kameraovervåking skal altså tjene som et preventivt tiltak. Den skal også hjelpe å identifisere brukere som bryter lovverket.

Rettslig grunnlag – behandling av personopplysninger og kameraovervåking

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Lov om behandling av personopplysninger kapittel II artikkel 6 punkt 1.a og 1.f.

1.a: den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

1.f: behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Til «spesifikke formål» under punkt 1 bokstav a hører for eksempel tilbudet om lån av bøker og andre medier eller adgang til meråpent bibliotek. Personopplysningene lagres og behandles fordi vi trenger dem for å kunne gi deg muligheten til å benytte tilbudet. Et eksempel: For å holde oversikt over samlingen vår når det gjelder utlån og reservasjoner må vi vite hvem som låner og hvem som ønsker å reservere.

Punkt 1 bokstav f er relatert her til kameraovervåking og gjelder interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for en berettiget interesse som overstiger personverninteresse. Avveiningen i denne sammenhengen er den enkeltes personvern satt opp mot trygghetsrelatert tiltak for de som bruker meråpent bibliotek. Vår vurdering er at liv og helse veier tyngre enn personvern på dette området.

Personopplysninger vi registrerer og behandler

Når du registrerer deg som låner ved Randaberg folkebibliotek, er det følgende opplysninger som registreres:

* Navn og etternavn.

* Fødselsdato.

* Fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer. Denne informasjonen sier hvem du er og sikrer at ingen kan misbruka din identitet. Vi bruker dette også – ved din interesse – for å koble deg opp mot nasjonalt lånerregister for bibliotek. Tjenesten gir deg mulighet å bruke samme lånekort på andre biblioteker i Norge.

* Adresse, e-postadresse og telefonnummer. Detter er opplysninger vi bruker for eksempel for å informere deg om dine reservasjoner eller varsle om forfall.

I tilfelle personer under 15 år skal registreres, trengs det også navn og etternavn på foresatt, samt kontakt til vedkommende.

Det finnes ulike måter å registrere seg på:

* Registrering i skranken.

* Registrering via «Mine sider» på www.randaberg-folkebibliotek.no.

* Registrering i en app som heter det samme som biblioteksystemet vårt – Bibliofil.

Det er inngått databehandleravtale med systemleverandøren som sikrer at tredjepartene ikke kan bruke personopplysninger utover det biblioteket som behandlingsansvarlig har bestemt.

Personvernerklæring fra systemleverandøren av Bibliofil, Bibliotek-Systemer AS, finner du her: https://randaberg.bib.no/bs/personvernerklaring.html.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap på biblioteket ved å kontakte oss på: biblioteket@randaberg.kommune.no. Utestående lån må leveres før medlemskap kan avsluttes. Se for øvrig avsnittet Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av data.

Personopplysninger vi registrerer og behandler – meråpent bibliotek

Alle lånere over 18 år har mulighet til å besøke biblioteket utenom betjente åpningstider, et tilbud vi kaller «meråpent bibliotek». For å bruke denne tjenesten, må låneren logge seg inn med lånekortet sitt ved en av inngangsdørene til biblioteket.

På lånerkontoen registrerer vi at brukeren har tilgang til meråpent. Når en logger seg inn, lagres det lånekortnummer, PIN-kode, tidspunkt og bilde av vedkommende. Overvåkingskameraer registrerer bevegelser i «meråpent»-tid.

Informasjon om alle innlogginger blir lagret og slettet etter personvernloven. Opptak fra overvåkingen blir i samsvar med den samme loven slettet etter 1 uke.

Relaterte tjenester levert av andre enn biblioteket

Med et lånekort fra biblioteket har du mulighet å bruke en rekke digitale tjenester levert av andre aktører. De respektive personvernerklæringene finner du på hjemmesidene deres:

Allbok:https://support.allbok.no/hc/no/articles/360011008820-Personvern-og-datasikkerhet.

Biblioteksøk: https://bibsok.no/?mode=ompersonvern.

Filmbib: https://filmbib.no/privacypolicy.

Filmoteket: https://norgesfilm.no/elementor-1415/.

Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/personvernerklaering/.

PressReader:https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/205818089-Privacy-Policy.

Randaberg folkebibliotek bruker også tre sosiale medier-plattformer: Instagram, Facebook og YouTube. Personvernerklæringer fra leverandørene av disse tjenestene finner du også på deres hjemmesider (se hyperkoblingene over).

Bibliotekets nettside, www.randaberg-folkebibliotek.no, er levert og utviklet av Biblioteksentralen. Denne personvernerklæringen omfatter også hjemmesiden – se avsnittet Særlig om hjemmesiden vår.

Biblioteket benytter et billettsalgsystem fra LinTicket i forbindelse med sine arrangementer. Personvernerklæringen fra leverandøren av denne tjenesten finnes her: https://www.linticket.no/page/no/privacy.

Alle skolebarn fra 1. til 7. klasse inviteres til å delta i en nasjonal lesekampanje ved navn Sommerles. Tjenesteleverandørens personvernerklæring finner du her:https://sommerles.no/personvern.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av data.
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på biblioteket@randaberg.kommune.no.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Brukerhistorikk og -data knyttet til lån ved bruk av lånerkonto

Bruken av lånerkontoen din blir registrert for at vi skal kunne administrere dine lån og din tilgang til de tjenester som er knyttet til den. Historikk på dine lån blir slettet med en gang du leverer tilbake lånt medier og alt utestående knyttet til lånet er avsluttet. Du kan likevel velge å slå på historikken over dine lån, dersom du ønsker det. Biblioteket har ingen innsyn i hva du lånte tidligere enten lånehistorikken din er på eller avslått.

Sammenstilling av brukerdata og andre personopplysninger ved samtykke

Dersom du samtykker til det, kan biblioteket behandle, oppbevare og sammenstille din brukarhistorikk og -data med andre personopplysninger du har oppgitt, slik som navn, adresse og fødselsdato. Disse opplysningene inngår da i din personprofil.

Formålet med denne behandlingen er å gjøre din brukerhistorikk tilgjengelig for deg til enhver tid, samt å tilby deg tjenester som er skreddersydde til din personlige profil. Det gjelder for eksempel anbefalinger basert på dine tidligere lån.

Med brukerhistorikk og -data menes lagring av informasjon om din bruk av våre tjenester som er knyttet til lånerkontoen din. Det kan være for eksempel dato for utlån og innlevering.

Uten samtykket vil noen av våre tjenester ikke fungere.

Samtykke kan du gi både ved registrering som ny låner og ved andre anledninger senere (f.eks. på «Min side» eller i Bibliofil-appen).

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, og kreve at brukarhistorikken og -dataene blir slettet i samsvar med personvernloven. Du vil fremdeles kunne bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke.

Særlig om hjemmesiden vår

Nettsidene er utviklet av Biblioteksentralen i samarbeid med biblioteket. Vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, også når de ikke er av sensitiv art. Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Biblioteket, ved biblioteksjefen, er behandlingsansvarlig for bibliotekets behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Om informasjonskapsler (cookies) og webstatistikk: Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Biblioteksentralen bruker ikke cookies til å generere statistikk. Din bruk av nettstedet kan dermed ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Nettsidene benytter Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysninger om besøkende. Plausible benytter ikke informasjonskapsler og all data om besøkende er anonymiserte.

Biblioteksentralen benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Ved søk i katalog eller innlogging Mine sider/Mappa mi blir du overført til bibliotekets kjernesystem. Kjernesystemets personvernerklæring kan du se lenken til i avsnittet Personopplysninger vi registrerer og behandler.

Biblioteket er ikke ansvarlig for personvern på direktekoblinger utenfor bibliotekets nettsider.

Sosiale medier

Dersom du deler innhold fra hjemmesiden vår, for eksempel via sosiale medier-plattformer, blir ikke loggført av oss. Imidlertid kan vi ikke garantere at tjenesten du bruker for å dele vårt innhold ikke lagrer slike opplysninger. Derfor anbefaler vi at du bruker slike tjenester med varsomhet, og at du gjør deg kjent med deres personvernerklæringer.

E-post

Når du kommuniserer med oss via biblioteket@randaberg.kommune.no lagres meldingsutvekslingen midlertidig slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Epost-utvekslingen lagres i kommunens e-postsystem og slettes når den er ferdigbehandlet. Arkivpliktige henvendelser, for eksempel formelle klager, lagres i kommunens arkivsystem.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Utlevering av opplysninger

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.
Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Klageorgan

Dersom du mener at biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet. Du kan også ta kontakt med personvernombudet i Randaberg kommune.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å gi et nytt samtykke.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på: biblioteket@randaberg.kommune.no.

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysninger?

Alle har rett til grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Biblioteket har gitt informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Alle som er registrert i ett eller flere av Bibliotekets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger biblioteket ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Klageorgan

Hvis du mener at Biblioteket har behandlet personopplysningene i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i behandlingen av personopplysninger, eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

E-post: biblioteket@randaberg.kommune.no

Kontakt

Randaberg Kommune
Ansvarlig redaktør: Sebastian Jazdzewski
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube