Utlånsregler

  • Å låne er gratis for alle som bor i Norge.Ha alltid med lånekortet.
  • Du får lånekort mot å vise legitimasjon. Gyldig legitimasjon har bilde og fødselsdato.
  • Lånekort er gratis. Er du under 15 år må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort.
  • Du er ansvarlig for å melde adresseendring og annen kontaktinformasjon som e-post og mobilnummer.
    Meld også tap av kort.
  • Du er ansvarlig for det som er lånt på kortet ditt og må betale gebyr for lån som ikke leveres i rett tid. Bøker eller annet materiale som du har mistet eller ødelagt, må du erstatte.
  • Biblioteket er ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr eller lignende.
  • Lånetida er vanligvis 4 uker. Filmer 1 uke, språkkurs 8 uker og enkelte andre titler 2 uker. På kvitteringen din står det hva du har lånt og tilbakeleveringsdato for hvert enkelt lån. Lånetiden kan forlenges dersom ingen venter på det du har lånt. Bruk ”meg og mitt” på bibliotekets hjemmeside til fornying eller ta kontakt med biblioteket pr telefon eller besøk oss.
  • Bibliotekansatte har taushetsplikt. Opplysninger om hvilke titler du har lånt slettes fra din konto ved innlevering. Voksne lånere kan gi tillatelse til at forfatterhistorikk lagres.
Priser
Purregebyr Voksne  Barn 
1. varsel kr. 25,- Gratis
2. varsel kr. 25,- Gratis
3. varsel kr. 50,- + Erstatningspris Erstatningspris

Er du under 18 år er foresatte erstatningsansvarlige.
Dersom du leverer filmer for sent koster det kr. 10,- per dag per film.

Lånekort

Utstedelse av lånekort 1. gang: gratis
Erstatning av tapt lånekort: kr. 20,-

 Kopier/utskrifter A4 (per side) A3 (per side)
Svart/hvitt kr. 2,- kr. 4,-
Farge kr. 5,- kr. 10,-

Attesterte kopier kr 5,-

Translate »