Mardøla 1970

Voksne

Mardøla 1970 : aksjonen som endra Norge

Marit Wadsten

2023

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Mardøla-aksjonen

Alle miljøaksjonars mor Mardøla-aksjonen, 1970: For første gong sett menneske seg i vegen for maskinene. I ein månad stansar bygdefolk og naturvernarar arbeidet på kraftutbygginga som vil tørrlegge den berømte Mardalsfossen. Hendinga blir ei internasjonal nyheit. Sivil ulydigheit, ikkjevald og økofilosofi får ein plass i miljødebatten. Fossen blir ikkje redda, men aksjonen endrar Norge: vi får verdas første miljøverndepartement i 1972 og mange vassdrag blir verna. Mardøla-aksjonen inspirerte seinare aksjonar, som i Alta. I dag er miljøaksjonar og bruk av sivil ulydigheit meir aktuelt enn nokon gong.

Utgaver

Kontakt

Randaberg Kommune
Ansvarlig redaktør: Sebastian Jazdzewski
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content